2/θ Δημοτικό Σχολείο Βουρλιωτών (Ολοήμερο Τμήμα)
Γυμναστική
 

Υπο Κατασκευή