2/θ Δημοτικό Σχολείο Βουρλιωτών Σάμου (Ολοήμερο Τμήμα)

Καλώς ήρθατε στο δικτυακό τόπο του Σχολείου μας.Φιλοδοξούμε να γίνει σημείο αναφοράς για πληροφορίες σχετικές με τις δραστηριότητες του Σχολείου μας αλλά και του χωριού μας.

Τις σελίδες του θα σχεδιάζουν και θα επιμελούνται οι μαθητές του Ολοήμερου.