2/θ Δημοτικό Σχολείο Βουρλιωτών Σάμου (Ολοήμερο Τμήμα)

 

 

 

Ο Διευθυντής μας είναι ο κ. Μεσοχωρίτης Παντελής

 

 

 

Δασκάλα μας η κ. Λυπουρλή Ιωάννα

 

 

Στο Ολοήμερο Σχολείο Δασκάλα μας είναι η δ. Πολύζου Ελένη
  • Καθηγητής Μουσικής ο κ. Σπυρίδωνος Θεόδωρος
  • Καθηγητής Φυσικής Αγωγής ο κ. Παρπόρης Πέτρος
  • Καθηγήτρια Θεατρικής Αγωγής η κ. Λαγαστή Γεωργία
  • Καθηγητής Πληροφορικής ο Γιάννης Χουβαρδάς