2/θ Δημοτικό Σχολείο Βουρλιωτών (Ολοήμερο Τμήμα)
Πληροφορική
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Η Πληροφορική είναι το μάθημα που όλοι μαθαίνουμε από όλους. Δάσκαλός μας είναι ο κ. Γιάννης Χουβαρδάς αλλά και όλοι οι δάσκαλοι αλλά και τα μεγαλύτερα παιδιά βοηθούν στην διαδικασία της μάθησης.

Πολλά πράγματα μαθαίνουμε και από την κ. Ελένη, αλλά κυρίως ψάχνοντας ανακαλύπτουμε πράγματα μόνοι μας. Οι δάσκαλοι σε αυτό το μάθημα παίζουν βοηθητικό ρόλο.

Χρησιμοποιούμε τους υπολογιστές για να γράψουμε κάποιες από τις σχολικές μας εργασίες, και μερικές φορές με το Power Point δείχνουμε με εικόνες - λόγια και ήχο αυτό που δύσκολα θα μπορούσαμε να περιγράψουμε με λόγια.

Ο Μάριος βοηθάει τους μικρούς.